راه رستگاری
41 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-371-435-7
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رساله حاضر تألیفی در بیان حقیقت اسلام و ایمان است .اینها دو مفهوم از حقایق قرآنی هستند.اسلام و ایمان در متون دینی ودر فرهنگ اسلامی از لغاتی کثیر الاستعمال اند و هرچه در این باب کار شود ،کم است این دو مفهوم در میان علمای اسلام بسیار مورد بحث و تحقیق واقع شده اند.به همین منظور عده ای از فقها و دانشمندان اسلام- مانند فقیه نامدار شهید ثانی_ در تشریح معنای ایمان و اسلام کتاب هایی نوشته اند.در این رساله نیز تلاش شده است از منظر قرآنی ،روایی و فلسفی بدین مهم پرداخته است